Wesoła, ul. Wiosny Ludów 46, 41-408, tel. 032 222 32 81

 

Strona główna
Patronka
Bp Piotr Greger
Ogłoszenia
Intencje
Informacje
Kancelaria
O Parafii
Duszpasterze
Grupy
Wydarzenia
Archiwum
Galeria

 

55637
CZUWANIE FATIMSKIE
co miesiąc 13-go, godz. 17:30
   Wielki Post 2014

"W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem"

2 Kor 5,20

Tymi słowami św. Paweł wzywa nie tylko Koryntian, ale również nas wszystkich do nawrócenia i pokuty. Zachęca nas, abyśmy odrzucieli wszystkie nasze grzechy i skorzystali z miłosierdzia Bożego. Wtedy odzyskamy wewnętrzną wolność i pokój serca.

Pragniemy z Jezusem przeżyć czterdzieści dni postu. Dla Niego był to trudny czas umartwień i samotności, ale również czas zbierania sił na ostateczną rozprawę z Szatanem. Naszym zadaniem jest Jezusa w tym naśladować. Choć nie jesteśmy w stanie tyle pościć, to jednak każdego stać na węcej modlitwy, na spotkanie z Chrystusem podczas nabożeństw czy adoracji, na odrobinę samotności, by być tak naprawdę sam na sam z Ojcem.

Za przykładem Jezusa winniśmy też podejmować walkę diabeskimi pokusami. Wszystkie sprowadzają się głównie do tych trzech, z którym musiał się zmierzyć. Pierwsza pokusa dotyczy pokarmu. W drugiej pokusie diabeł chce wymóc na Jezusie, aby pokazał swą godność mesjańską. Za trzecim razem zły duch, chcąc zdobyć władzę nad całym światem, kusi Pana, aby oddał mu pokłon, czyli uznał jego władzę. Zbawiciel odrzuca pokusy i mówi "Idź precz, szatanie!".

Tylko Jezus Chrystus jest Panem świata. Duch Boży jest mocniejszy od ducha ciemności.

 

via crucis 8


Droga
Krzyżowa

Piątek
17:15


Gorzkie
Żale

Niedziela
15:15


Wielkopostny cykl:

Jan Paweł II
od Krzyża

w "Gościu

Niedzielnym"